tło tło tło tło tło tło tło

Cytat dnia: "Spraw, aby każdy dzień miał szanse stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia" Mark Twain

Zdjęcie

Öztürk Emiroğlu Dr hab.

30 stycznia 2014

Wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Kultury Tureckiej.

Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół tematów: tradycja i nowoczesność w literaturze tureckiej okresu 1718-1895, współczesna literatura turecka, polsko-tureckie stosunki kulturalne, dzieje badań turkologicznych w świecie i w Polsce, literatura dla dzieci w Polsce i w Turcji, stosunki między literaturą a polityką. Najważniejszym przedmiotem zainteresowań i prac naukowych są grupy literackie w Turcji od okresu Tanzymatu do czasów najnowszych.

Jego praca doktorska, zatytułowana Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu, dotyczyła grupy poetyckiej Hisar; obronił ją na Uniwersytecie Ankarskim, gdzie mu nadano stopień naukowy doktora w zakresie literaturoznawstwa (stopień ten w roku 2001 Rada Wydziału Neofilologii UW uznała za równorzędny ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa nadawanym w RP). Öztürk Emiroğlu zajmował się także badaniem literatury dziecięcej w Turcji i w Polsce oraz związków periodyków z literaturą w Turcji.

W jego dorobku naukowym znajdują się książki, artykuły i referaty. Jest też autorem podręczników i skryptów, haseł encyklopedycznych, redaktorem naukowym książek, edytorem pracy pt. Historia Literatury Tureckiej i tłumaczem poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anny Świrszczynskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Tadeusza Różewicza, Edwarda Stachury i innych z języka polskiego na turecki.

Dziś jest:

Ikona

środa, 1 grudzień 2021

Kalendarz

Ikona

Portrety kobiet


    Logo

Partnerzy

Ikona
strzałka