tło tło tło tło tło tło tło

Cytat dnia: "Spraw, aby każdy dzień miał szanse stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia" Mark Twain

Bokiniec Monika

(laureatka nagrody im. Jana Uphagena w dziedzinie nauk humanistycznych) od początku swojej pracy naukowej jest związana z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie ukończyła studia (obecnie pracuje w Zakładzie Estetyki i Filozofii Sztuki). Napisała rozprawę doktorską, zatytułowaną Estetyka współczesna wobec sztuki masowej, pod kierunkiem prof. Bohdana Dziemidoka. W lutym 2007 r. obroniła doktorat. Praca została wysoko oceniona przez recenzentów: prof. dr hab. Annę Zeidler-Janiszewską i dr hab. Tadeusza Szkołuta, prof. UMCS. Zgodnie z sugestią recenzentów, Monika Bokiniec zamierza przygotować rozprawę do druku. Jest osobą wszechstronnie wykształconą w zakresie nauk społecznych i humanistycznych (filozofia, socjologia), biegle posługuje się trzema językami obcymi. Podejmuje tematykę dotyczącą kultury popularnej, relacji pomiędzy sztuką tzw. wysoką i niską oraz roli gender w kulturze. Wyniki pracy badawczej prezentowała na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jej dorobek naukowy obejmuje 8 artykułów z zakresu estetyki i filozofii kultury, w tym jeden w języku angielskim w międzynarodowym czasopiśmie „International Studies” (kolejne artykuły są obecnie w druku). Ma także dorobek translatorski.. Monika Bokiniec wykazuje się aktywnością w życiu naukowym Gdańska. Współpracuje z wydawanym przez Akademickie Centrum Kultury UG ogólnopolskim czasopismem „Panoptikum”, poruszającym zagadnienia z zakresu kultury audiowizualnej i sztuki współczesnej. Pełni funkcję opiekuna Naukowego Koła Filozoficzno-Artystycznego, działającego w Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG, bierze udział w pracach Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

Filozof, socjolog. Współpracuje z wydawanym przez Akademickie Centrum Kultury UG ogólnopolskim czasopismem „Panoptikum”, poruszającym zagadnienia z zakresu kultury audiowizualnej i sztuki współczesnej. Pełni funkcję opiekuna Naukowego Koła Filozoficzno-Artystycznego, działającego w Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG, bierze udział w pracach Polskiego Towarzystwa Estetycznego, laureatka nagrody im. Jana Uphagena w dziedzinie nauk humanistycznych.

Dziś jest:

Ikona

piątek, 19 sierpień 2022

Kalendarz

Ikona

Portrety kobiet


    Logo

Partnerzy

Ikona
strzałka