tło tło tło tło tło tło tło

Cytat dnia: "Spraw, aby każdy dzień miał szanse stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia" Mark Twain

Zdjęcie

Judycki Stanisław Prof. dr hab.

27 kwietnia 2012

Urodzony w 1954 w Gdańsku, filozof , żonaty z prof. dr hab. Joanną Judycką, troje dzieci: córka Zofia (31), syn Piotr (27), córka   Olga (21). Od 1983 zatrudniony na KUL, od 2010 zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim.
W 2007 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych .Od maja 2008 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii Poznania na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2010 zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Od 1985 członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Od 2002 r. wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.

NAGRODY I ODZNACZENIA

7 I 2002 r. nagroda zespołowa II stopnia przyznana przez Rektora KUL za prace związane z akredytacją studiów na Wydziale Filozofii KUL. 21 XII 2005 r. nagroda indywidualna II stopnia, przyznana przez Rektora KUL za opublikowanie monografii Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego. 20 IX 2007 decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi.

DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH, ORGANIZACJACH I TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

Od 1985 r. członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Od 18. VI 1998 r. członek korespondent Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2000 r. Redaktor Naczelny „Roczników Filozoficznych”, wydawanych przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zeszyt 1: Logika, Metafizyka, Historia Filozofii), a od 2003 r. do 2008 r. Redaktor Naczelny „Roczników Filozoficznych”.

Fotorelacja
Zdjęcie

Niektóre publikacje : Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla, Lublin, TN KUL 1990. Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL 1995. (rec. I. Ziemiński, w: „Ruch Filozoficzny” LIV(1997), nr 1, s. 91-95). Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin, TN KUL 2004. Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań, W drodze 2010

Dziś jest:

Ikona

środa, 1 grudzień 2021

Kalendarz

Ikona

Portrety kobiet


    Logo

Partnerzy

Ikona
strzałka