tło tło tło tło tło tło tło

Cytat dnia: "Spraw, aby każdy dzień miał szanse stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia" Mark Twain

ikona Cel

JAKIE CELE STAWIA SOBIE SALON KULTURALNY KOBIET?
  • Budowanie dojrzałych więzi  między kobietami- „ideału towarzyskiego spod znaku elegancji i uprzejmości”, poprzez  przebywanie w towarzystwie osób o  podobnych postawach życiowych, przekonaniach, poglądach i  zainteresowaniach, takich jak  szeroko pojęta kultura, sztuka i podróże.…jeżeli masz okazję poznać kogoś nowego (…) to szukaj w nim jakichś podobieństw  – czegoś, co was może połączyć (…) hobby, postawa życiowa, przekonania, poglądy, idee, wartości, dzięki którym poczujecie się dobrze w swoim towarzystwie (…) takie podobieństwo jest kluczem do nawiązania ciekawej i inspirującej relacji -zbudowania poczucia więzi społecznej ,akceptacji, aprobaty ,uczucia bliskości i jedności interpersonalnej.
  • Stworzenie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy kobietami, które na podstawie swoich dotychczasowych życiowych dokonań mogą mieć znaczący głos w sprawach kulturalnych Trójmiasta.
  • Wypracowanie własnego stylu i oblicza Salonu poprzez obserwację aktualnych wydarzeń kulturalnych i  ”  zajęcia wobec nich stanowiska”
  • Spotkania z osobami o ciekawym dorobku zawodowym, uznanymi autorytetami, twórcami, krytykami, naukowcami, politykami, artystami, odbiorcami  kultury z różnych środowisk.
  • Stworzenie płaszczyzny prezentacji dla twórców, artystów, naukowców, podróżników, osób publicznych, filantropów,młodych talentów.
  • Lobbowanie na rzecz większego udziału kobiet w kulturze, poprzez przygotowywanie opracowań, wniosków, programów, konferencji, debat.
  • Inicjowanie i pomoc w tworzeniu  Salonów Kulturalnych Kobiet w innych regionach Polski.
  • Współpraca  z działającymi na rzecz kultury, nauki i dialogu społecznego  organizacjami  w Trójmieście, w kraju i w Europie;

Zasady przystąpienia

Przynależność do  Salonu Kulturalnego Kobiet:
na zaproszenie przewodniczącej  Salonu lub na wniosek  samej zainteresowanej za rekomendacją koleżanek.

Dziś jest:

Ikona

piątek, 14 czerwiec 2024

Kalendarz

Ikona

Portrety kobiet


    Logo

Partnerzy

Ikona
strzałka